Nhớ Quê Hương

Tác giả: Phạm Ngữ

Ca sỹ thể hiện: Tam Ca 3A; Lệ Thu; Thế Sơn; Hương Lan

Đến nay thu tàn. Phương xa kìa chiếc én bay về. Khuất trong non ngàn. Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê. Kìa mấy nếp tranh. Đằng xa luyến bao làn khói sương. Kìa bóng lá xanh. Còn vương lấy tiếng chuông chiều buông.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Ngữ