Tây Thi Trường (Tôn Yên Cầu Tôn Tẩn)

Tác giả: Chưa Biết
Lớp I

Tôn Tẩn:1- (-----) Núi Thiên Thai (liu)
Một sớm tinh sương mây mù ãm đạm (cộng)
2- Tôn Bá Linh đang tham thiền nhập định (cộng)
Bỗng thấy lòng xao xuyến xót xa (liu).-----
3- (-----) Vội bấm tay (xg)
Rồi đôi dòng lệ chan hoà (hò)
4-Ôi, hởi đấng Cao Dày (hò).-----
Cha anh ta đã sa trường vong mạng (cộng)
5- (-----) Khói lửa (cống)
Đã bao trùm khắp cả nước Yên (u)
6- Trước sức mạnh cuồng chinh (u).-----
Của vua Tần lục quốc muốn gồm thâu (xê)
7- (-----) Cử binh hùng (xề)
Với Vương Tiển và Kiêm Tử Lăng (liu)
8- Phép thuật rất thần thông (liu)
Cháu ta sao xuể chống ngăn (liu).-----
9- (-----) Thiên cơ (liu)
Đã chứng rằng Tần Vương hưng thịnh (cộng)
10- Lược thao binh hùng tướng mạnh (cộng).-----
Và nước Yên khí số nan toàn (xàng)
11- (-----) Tôn Yên cháu ơi (xê)
Ta chẳng xem thường cảnh quốc phá gia vong (xê)
12- Nhưng số Trời đã định phân (xê).-----
Phải bế môn mà ngậm ngùi tấc dạ (xự)
Tôn Yên13- (-----) Ngoài động quan (xg)
Mây giăng giăng đá núi chập chùng (hò)
14- Tôn Yên quỳ van lạy khẩn cầu (hò).-----
Thúc phụ về chống đở cơ đồ Yên bang (xg)
15- (-----) Cháu trí thiển tài thô (liu)
Rất khó mong báo thù rửa hận (cộng)
16- Trước lủ Tần binh hung bạo (cộng).-----
Dòng họ Tôn chắc mãi sẽ ngậm hờn (xàng)
17- (-----) Lời cháu cạn phân (xê)
Nếu thúc phụ vẫn không động tâm (xê)
18- Cháu đã tuyệt lộ cùng đường (hò).-----
Thà một thác cho xong (xg).-----

Lớp II

Mao Toại: 19- (-----) Hãy khoan (u)
Tiểu tướng kia, hãy dừng tay lại (cộng)
20- Tuổi còn thơ sao làm điều rồ dại (cộng).-----
Có chuyện gì, nói thử ta nghe (u)
21- (-----) Như ta đây (u)
Cả đời chuyên gánh chuyện thị phi (u)
Tôn Yên: 22- Thưa tiên ông, Ngài đạo hiệu là chi (u).-----?
Mao Toại Ta hả, ha ha ha , ta là Mao Toại (cộng)
Tôn Yên:23- Dạ, cháu xin đê đầu cúi lạy (cộng)
Cháu chính là Tôn Yên (u)
24- Đã đụt pháo xông tên (u).-----
Vượt đường xa đến tìm Tôn thúc phụ (cộng)
25- (-----) Vì tình huyết nhục (cộng)
Về đương cự với Tần binh (u)
26- Trước là báo đáp quân ân (u).-----
Sau trả tư cừu cha ông (liu).-----
27- (-----) Nhưng cháu không tìm thấy động môn (liu)
Dù đã bao phen van cầu khẩn lạy (cộng)
28- Chắc Tôn thúc phụ chẳng thương tình (xàng).-----
Nên cháu sống nữa mà chi (liu).-----
Mao Toại:29- (-----) Mi thật là điên (xg)
Nếu mi chết ai kế vị ngôi trời (hò)
30- Khi Yên vương án giá băng hà (hò).-----
Bởi chú mi hạ sơn sẽ lâm đại nạn (cộng)
31- (-----) Đã là thiên số (cống)
Ta há cưởng lại được sao (u)
32- Nhưng đã là người ở chốn thế gian (u).-----
Ai lại xem thường câu huyết nhục tình thâm (xê)
33- Tôn đại ca, đệ biết lủ binh Tần (xề)
Đại ca nào xem chúng ra chi (liu)
34- Thì sá gì một tên Kiêm Tử Lăng (liu).-----
Hay cả đến lão Hải Triều Thánh nhân (liu).-----
35- (-----) Nhưng chẳng qua (liu)
Anh không muốn đơn thân nghịch mạng (cộng)
36- Vậy chúng ta cùng đi một trận (cộng).-----
Xem bọn Triệt giáo phép thuật đến cở nào (xàng)
37- (-----) Dù phải nghịch thiên (xê)
Nhưng được trọn hiếu tròn trung (xê)
38- Vẹn gìn câu huyết nhục tình thâm (xê).-----
Hướng về Côn Luân không hổ cùng đồng đạo (xự)
Tôn Tẩn: 39- (-----) Bên trong (xg)
Tôn Bá Linh nghe Mao Toại phân tường (hò)
40- Phút chốc động lòng (hò).-----
Thu phép mầu bày cửa động Thiên Thai (xg)
41- (-----) Người đở Tôn Yên (liu)
Đang cúc cung mà đầm đìa châu lệ (xự)
42- Cháu ơi, ta đà rỏ chuyện (xự).-----
Nhưng ta nào dám cải lại mệnh trời (xàng)
43- (-----) Cháu hãy về đi (xê)
Xem như tạo hoá vần xoay (xg)
44- Nhân sinh sống ở thác về (hò).-----
Công hầu như áng phù vân (xg).-----

Lớp III

Tôn Yên: 45- (-----) Thúc phụ ơi (xê)
Thúc phụ bao đành Yên bang bỏ mặc (xự)
46- Trong khói lửa can qua (xê).-----
Dưới móng vuốt lủ Tần binh (xê).-----
47- Nội tổ mẫu đang ngóng trông mòn mõi (cống)
Bá tánh lê dân khoắc khoải đợi chờ (xàng)
48- Nếu thúc phụ không hạ sơn (xê).-----
Cháu thà chết ngay dưới chân thúc phụ (cộng)
Mao Toại: 49- (-----) Tôn đại ca (liu)
Chúng ta đã lánh xa miền tục lụy (cộng)
50-Nhưng há để lủ Tần binh khinh mạn (cộng).-----
Rằng Xiển giáo ta đã hết bậc anh tài (xàng)
51- Nếu anh quyết chẳng hạ sơn (xê)
Đệ tuy bất tài cũng xuống núi một phen (xg)
Tôn Tẩn: 52- Khoan, các ngươi chớ khá làm càng (xề).-----
Tiểu đồng (dạ), kíp thắng yên Thần ngưu (liu).-----


... các bạn muốn biết cuộc tranh tài của Tôn Tẩn tức Tôn Bá Linh cùng nhóm Hải Triều Thánh nhân xin đọc bộ truyện Phong Kiếm Xuân Thu sẽ rõ
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Cát Bụi
Người sửa: RuYi Hứa
Bài này đã được xem 6448 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4