Rời Dần Xa

Tác giả: Lê Như

Rời dần xa, rời dần xa, từng bước em rời xa dần. Là lòng anh thấy cô liêu, là còn đâu biết bao nhiêu là ước mơ. Ngày nao còn bên nhau êm đềm. Tình anh chan chứa bên tình em chứa chan mà đời xót xa. Một ngày không.

Bến Sông Chiều

Tác giả: Lê Như

Ca sỹ thể hiện: Lê Như

Chiều nay ra bến sông chờ. Có người con gái đứng trông. Người đi sao chẳng quay về. Âm thầm lệ khóc bên sông. Hàng cây nghiêng bóng u buồn. Nhớ ngày hai đứa mến thương. Ngày đi em khóc anh buồn. Thương tình ta đã dở.