Sao Anh và Sao Em (Sao Em Và Sao Anh)

Tác giả: Trọng Tuấn

Ca sỹ thể hiện: Tấn Minh; Phương Phương; Khắc Huy

Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức. Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm. Tìm kiếm ngôi sao nào riêng em. Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời tìm kiếm. Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói. Sẽ thấy.