Starry Skies

Tác giả: Twins

Lying under lovely starry skies. Count the million stars up high. Moonlight is shining the stars are so bright. Shining like srystals in the night. Lying under lovely starry skies. Watch the moon it shines so bright.

Tình Bạn

Tác giả: Twins

Ca sỹ thể hiện: Mây Trắng; Nhóm Mây Trắng

Ngày đó còn thơ bé , ta vui chơi hát ca vui đùa,. Không lo âu cuộc đời ngày mai biết đổi thay làm sao. Và những buồn vui đến, bạn cùng tôi bước qua. Tình bạn thân của ta mãi không bao giờ cách xa. Bạn thân chúgn ta.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Twins