Thương Người Chiến Binh (Thư Chiến Binh, Thư Người Chiến Binh)

Tác giả: Văn Đàm

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Duy Khánh; Duy Quang; Thanh Tuyền; Ba Chéo Thâu Với Line 6 Mic And UCA222

Giờ chia tay... tôi ra chốn biên cương... anh đi sa trường. Tình ngàn phương... đời vui với phong sương... lãng quên ngày tháng. Đường lên non... chim ca với mây vương... nhớ câu tương phùng. Một ngày mai... đời như cánh.