Thương Nhớ

Tác giả: Kim Liên

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Ngọc Sơn

Ơi ! Sương tan mau nhé cho ta lên rừng. Cho ta ra suối ta lên nương ngàn. Ngàn nương xanh ơi lúa xanh. Chờ sương tan trong nắng lên. Như em chờ anh. Như em chờ anh... Ơi !!! Xanh xa nương rẫy, anh xa buôn làng. Xa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Kim Liên