Bình Long Về Trị Thiên

Tác giả: Cục Chính Huấn

Hãy tràn lên trên tuyến xung phong thi đua giết thù u... u... Đường Lộc Ninh hôm nay vẫn còn sát cánh chen vai Đông Hà. Cam Lộ đó đang ngăn bao chiến xa thù tới. Anh Không Quân hớn hở ném bom giết giặc tơi bời. Lũy.

Thề Không Phản Bội Quê Hương (Thề Không Hề Phản Bội Quê Hương)

Tác giả: Cục Chính Huấn

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca Tự Do

Một cánh tay đưa lên. Hàng ngàn cánh tay đưa lên. Hàng vạn cánh tay đưa lên. Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính. Đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng. Hoà bình phải trong vinh quang. Đền công.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cục Chính Huấn