Mambo Italiano

Tác giả: Bob Merrill
A girl went back to Napoli
Because she missed the scenery
The native dancers and the charming songs
But wait a minute, something's wrong...

'Cause now it's hey mambo, mambo, Italiano!
Hey mambo, mambo, Italiano!
Go, go, Joe, you mixed up Siciliano
All you Calabrese do the mambo like crazy

And hey Mambo! Don't wanna tarantella
Hey Mambo! No more-a mozzarella
Hey Mambo! Mambo, Italiano
Try an enchilada with a fish-a-barcalada

Hey, goombah! I love-a how you dance rumba
But take-a some advice paisano, learn how to mambo
If you're gonna be a square
You're never gonna go nowhere

Hey! Mambo, mambo, Italiano!
Hey! Mambo, mambo, Italiano!
Go, go, Joe, shake-a like a Giovano, hullo, quesadicha!
You getta happy in the feets-a when you mambo, Italiano!

Shake-a, baby, shake-a
'Cause I love-a when you take-a me
Mama say stop-a
Or I'm gonna tell-a Papa

Hey Jagool! You don't-a have to go to school
Just make a little beef flambino, it's-a like-a vino
Kid, you're good-lookin'
But you don't know what's-a cookin' till you

Hey! Mambo, mambo, Italiano!
Hey! Mambo, mambo, Italiano!
Go, go, Joe, you mixed up Siciliano, it's-a so delish-a
Everybody gonna preshi-ada, mambo, Italiano!
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Ác Mìn
Bài này đã được xem 17277 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4