Love Me With All Your Heart

Tác giả: Jerry Vale
Love me with all your heart,
That's all I want love,
Love me with all your heart,
Or not at all...
Just promise me this,
That you'll give me, all your kisses,
Every Winter, every
Summer, every Fall...
When we are far apart,
Or when you're near me,
Love me with all your heart,
As I love you,
Don't give me your love,

For a moment, or an hour,
Love me always, as you loved me,
From the start..
With every beat of your heart...
Just promise me this,
That you'll give me, all your kisses,
Every Winter, every
Summer, every Fall...
When we are far apart, or
when your near me,
Love me with all your heart,
As I love you,
Don't give me your love,
For a moment, or an hour,
Love me always, as you loved me,
From the start....
With every beat of your heart !

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: cudao
Người sửa: Ác Mìn
Bài này đã được xem 4699 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4