Paris, Paris

Tác giả: Văn Tấn Phước

Trăm năm tháp Eiffel. Soi mình bên sông Seine;. Quanh năm du khách đua chen. Dập dìu trông, ngắm, xem;. Paris đếm bước chân em. Trên đường phố Latin;. Paris hong tóc em, quán café Saint Germain. Paris, Mona Lisa.

Trở Về

Tác giả: Văn Tấn Phước

Ta về một tối trăng trong. Hàng dừa nước rũ bến sông tiêu điều. Lối về nhà cũ tịch liêu. Thềm hoang phảng phất ít nhiều dấu xưa. Trăng treo lơ lửng ngọn dừa. Cội mai ngã bóng rào thưa mấy hàng. Cổng xưa sao bỗng ngỡ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Văn Tấn Phước