Tình Một Nửa

Tác giả: Lê Quân

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Bỗng một ngày, em chợt biết nhớ anh. Con nắng lụa trên hàng hoa cúc nhái. Tô vàng tươi áo mùa thu trở lại. Cũng vàng hơn ngọn cỏ nhớ trong em! Bỗng một ngày, nỗi nhớ chợt dài thêm. Khi một nửa tình yêu đang lẩn trốn.

Đừng Dối Anh (Đừng Dối Em)

Tác giả: Lê Quân

Ca sỹ thể hiện: Kasim Hoàng Vũ; Hồng Kiên; Alto Sax

Rồi một chiều chờ người, người không tới. Rồi một chiều chờ tình, tình không đến. Để cuộc tình mình tưởng đã như xa rồi. Ngồi một mình buồn, ngồi đếm lá me rơi. Đếm lá me rơi, lá rơi từng chiếc. Này cô bé, này cô bé.