Đừng Dối Anh (Đừng Dối Em)

Tác giả: Lê Quân

Ca sĩ: Hồng Kiên & Alto Sax

Ca sĩ khác: Kasim Hoàng Vũ

Rồi một chiều chờ người, người không tới. Rồi một chiều chờ tình, tình không đến. Để cuộc tình mình tưởng đã như xa rồi. Ngồi một mình buồn, ngồi đếm lá me rơi. Đếm lá me rơi, lá rơi từng chiếc. Này cô bé, này cô bé.

danh sách bài hát của ca sĩ Alto Sax