Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 505
VĂN HƯỜNG db 4 1450
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 1952
TRƯỜNG CA 3 1157
Nhạc tuyển chọn 30 5834
Nhạc Ngoại lời Việt 117 32203