Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 565
VĂN HƯỜNG db 4 1588
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 2185
TRƯỜNG CA 3 1379
Nhạc tuyển chọn 30 6428
Nhạc Ngoại lời Việt 117 36268