Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 548
VĂN HƯỜNG db 4 1558
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 2128
TRƯỜNG CA 3 1328
Nhạc tuyển chọn 30 6330
Nhạc Ngoại lời Việt 117 35655