Những album tạo bởi Dương Bích (6 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tình Ca Hay 1 536
VĂN HƯỜNG db 4 1531
Tiếng hát Quỳnh Lan 12 2086
TRƯỜNG CA 3 1281
Nhạc tuyển chọn 30 6245
Nhạc Ngoại lời Việt 117 35150