Những album tạo bởi Pham Thanh Thao (16 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Phi Nhung 1 1509
Hạ Vy 1 1150
Duy Trường 2 1093
Dương Ngọc Thái 4 1609
Mr Đàm 1 1079
Mạnh Quỳnh 1 1289
Giao Linh 1 987
Tuấn Vũ 1 985
Tuấn Hưng 1 999
Quang Lê 1 1850
Phan Đinh Tùng 1 1185
Lương Tùng Quang 1 912
Phi Nhung 1 969
Đình Văn 1 1073
Dương Ngọc Thái 2 1899
Duy Trường 3 1196