Những album tạo bởi Pham Thanh Thao (16 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Phi Nhung 1 1607
Hạ Vy 1 1222
Duy Trường 2 1178
Dương Ngọc Thái 4 1713
Mr Đàm 1 1150
Mạnh Quỳnh 1 1378
Giao Linh 1 1110
Tuấn Vũ 1 1063
Tuấn Hưng 1 1110
Quang Lê 1 2020
Phan Đinh Tùng 1 1290
Lương Tùng Quang 1 1035
Phi Nhung 1 1062
Đình Văn 1 1159
Dương Ngọc Thái 2 2044
Duy Trường 3 1279