Đêm Lam Sơn

Tác giả: Thanh Thoại

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca

Ô ô ô ồ... Màn đêm buông rơi. Lồng tiếng gió thét. Muôn bóng quân đang dồn bước. Về đây đêm nay. Cùng cất tiếng hát. Thề chung giết tan quân thù (2). ĐK:. Nơi đây bao đấng hùng anh (2). Đem thân chinh chiến vì.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Thoại