Đường Chiều

Tác giả: Hồng Duyệt

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Hưng; Duy Khánh; Khánh Ly

Chiều xóa Thành đô. Thế nhân bàng hoàng. Dọng hát lời ca. Ôi sao nhịp nhàng. Dừng trên hè phố. Lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi, lá rơi bên thềm nhà. Đường vắng chiều buông, bóng cây vài hàng. Đèn sáng ngoài.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hồng Duyệt