Ước Một Ngày Về (Ước Một Ngày)

Tác giả: Nguyễn Xích Xô

Ca sỹ thể hiện: Phùng Khánh Linh; Hồ Ngọc Hà; Vân Quỳnh

Anh đi xa mãi nơi nào cho em mong ngóng đợi chờ. Bao nhiêu trìu mến ân cần. Bao nhiêu khát vọng bên anh. Mai đây anh có quay về. Xin anh anh hãy như thường. Yêu em trìu mến ân cần. Như bao ước vọng trong em. Em ước một ngày.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Xích Xô