Những Ngày Mưa Buồn

Tác giả: Phan Kiên & Nguyễn Ly

Có những ngày, ngày buồn nối tiếp nhau. Vắng tiếng cười dịu dàng với mắt môi. Và nụ hôn say đắm đêm hôm nào. Và thương nhớ đâu còn lúc em lìa tôi. Nhớ hôm nào cùng dìu bước dưới mưa. Những con đường kỷ niệm quá thiết.

Ánh Sáng Đời Con

Tác giả: Nguyễn Ly & Đinh Công Huỳnh

Một đời cha yêu vai nặng gánh đa mang. Khổ vì con thơ lao nhọc suốt đêm trường. Cả đời hy sinh cho từng bát cơm đầy. Đường đời bôn ba cha hiến thân vì ai? Một đời lo toan cho hạnh phúc gia đình. Chẳng màng công danh luôn.

Ân Sâu Nghĩa Đầy

Tác giả: Nguyễn Ly & Đinh Công Huỳnh

Núi cao sông dài tình nào bằng tình mẹ cha. Tình mẹ nuôi con cao vút trời xa. Tình cha thương con nghĩa đầy nồng thắm. Tình mẹ tình cha chứa chan. Xin ơn trời gìn giữ mẹ cha. Xin cho người được ơn thái hòa. Trọn đời.