Từ Khúc

Tác giả: Mai Xuân & Hoàng Hạc

Thôi nhé, anh về. Đầy trong tim muộn phiền. Từng giọt sầu rơi hay lòng anh khóc. Thôi nhé, anh về. Tình tan theo mây trời. Sợi buồn từ nay giăng kín anh rồi. Thôi nhé, trao người. Tình yêu anh khờ dại. Một thời ủ.

2 Pages<12
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Hạc