Mây Giận

Tác giả: Ngân Hạnh & Sóng Việt Đàm Giang

Đã ba ngày u ám, mây xám choáng đầy trời, đã ba ngày u ám. Mưa sao cứ mưa hoài ? Dồn dập như thác lũ, lác đác như mưa Thu, rả rích như mưa ngâu... Mưa cuốn đi lá thu, mưa kéo trôi kỷ niệm, mưa gánh hết ưu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Sóng Việt Đàm Giang