Mùa Hoa Phượng

Tác giả: Văn Hạnh & Lê Đô

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Minh

Hè sang nắng lên hoa về đỏ tươi. Mùa hoa báo tin ve sầu nhạc buông. Cùng phô sắc tươi. Hoa thêm mặn mà. Đồng hòa ca khúc hát yêu đời. Nhẹ cơn gió đưa hoa rơi từng cánh. Gợi bao nhớ nhung thương về làng xưa. Giờ đây.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Đô