Mùa Thu Thành Phố

Tác giả: Lệ Uyên & Dạ Hoài Xuân Nga

Một chiều anh gọi nhớ nhớ tên em. Một chiều âm thầm đã đã đi qua. Len màu đen trong đời nhạc thánh buông u hoài. Một người tìm quá khứ giấc chiêm bao. Còn nhớ mãi nhớ dáng em trong chiều mưa. Ngày xưa tay cầm tay chuyện.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dạ Hoài Xuân Nga