Barbie Girl

Tác giả: Chưa Biết
Nói:

Hi Barbie
Hi Ken
D'you wanna go for a ride?
Sure Ken
Jump in...

I'm a barbie girl in a barbie world
Life in plastic it's fantastic
You can brush my hair undress me everywhere
Imagination life is your creation (Come on Barbie let's go party!)
I'm a barbie girl in a barbie world
Life in plastic it's fantastic
You can brush my hair undress me everywhere
Imagination life is your creation
I'm a blond bimbo girl in a fantasy world
Dress me up, make it tight,
I'm your dolly
You're my doll rock'n roll, feel the glamour in pink kiss me here, touch me there, hanky panky
You can touch, you can play, if you say: "I'm always yours"
Oh woh oh
I'm a barbie girl in a barbie world
Life in plastic it's fantastic you can brush my hair undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on Barbie, let's go party!
Ah, Ah, Ah, yea
Come on Barbie, let's go party! uh woooh... uh woooh...
Come on Barbie, let's go party!
Ah, Ah, Ah, yea
Come on Barbie, let's go party! uh woooh... uh woooh...
Make me walk, make me talk, do whatever you please
I can act like a star,
I can beg on my knees
Come jump in, bimbo friend, let us do it again, hit the town, fool around let's go party
You can touch, you can play, if you say: "I'm always yours"
Woh oh oh
Come on Barbie, let's go party!
Ah, Ah, Ah, yea
Come on Barbie, let's go party! uh woooh... uh woooh...
Come on Barbie, let's go party!
Ah, Ah, Ah, yea
Come on Barbie, let's go party! uh woooh... uh woooh...
I'm a barbie girl in a barbie world
Life in plastic it's fantastic.
You can brush my hair undress me everywhere
Imagination life is your creation
I'm a barbie girl in a barbie world
Life in plastic it's fantastic.
You can brush my hair undress me everywhere
Imagination life is your creation
Come on Barbie let's go party!
Ah, Ah, Ah, yea
Come on Barbie, let's go party! uh woooh... uh woooh...
Come on Barbie, let's go party!
Ah, Ah, Ah, yea
Come on Barbie, let's go party! uh woooh... uh woooh...
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: hvl724
Bài này đã được xem 8912 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4