Best Behavior

Tác giả: Chưa Biết
You gotta wanna be good
You gotta wanna be good
You gotta wanna be good
Well, see, but lately,
I dont feel like behavin'
It's on the tip of my tongue
It's on the tip of my tongue
It's on the tip of my tongue
But if we say this, we're gonna have to face it
Stack up the casualties, it helps to keep them close
The last thing a villain needs is to wake up all alone
I hope you know what you've done
I hope you know what you've duh uh uh-uh uhn
I hope you know what you've done
Our best behavior is really not that great, so
I'm gettin' up and I'm gone
I'm gettin' up and I'm gah aw aw-aw on
I'm gettin' up and I'm gone
Well, can you blame me?
When we can't stand to stay we stack up the casualties, it helps to keep them close
The last thing a villain needs is to wake up all alone
You've gotta wanna be good
You've gotta wanna be good
You've got to want to be good
Well, see, but lately,
I dont feel like behavin'
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1055 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4