Big Yellow Taxi

Tác giả: Chưa Biết
THEY PAVED PARADISE
AND PUT UP A PARKIN' LOT
WITH A PINK HOTEL, A BOUTIQUE
AND A SWINGIN' HOT SPOT
DON'T IT ALWAYS SEEM TO GO
THAT YOU DON'T KNOW WHAT YOU GOT
TILL IT'S GONE
THEY PAVED PARADISE
AND PUT UP A PARKING LOT
THEY TOOK ALL THE TREES
AND PUT EM IN A TREE MUSEUM
AND THEY CHARGED THE PEOPLE
A DOLLAR AND A HALF TO SEE THEM
NO, NO, NO
DON'T IT ALWAYS SEEM TO GO
THAT YOU DON'T KNOW WHAT YOU'VE GOT
TILL IT'S GONE
THEY PAVED PARADISE
AND PUT UP A PARKING LOT
HEY FARMER, FARMER
PUT AWAY YOUR DDT
I DON'T CARE ABOUT SPOTS
ON MY APPLES
LEAVE ME THE BIRDS AND THE BEES
PLEASE
DON'T IT ALWAYS SEEM TO GO
THAT YOU DON'T KNOW WHAT YOU GOT
TILL IT'S GONE
THEY PAVED PARADISE
AND PUT UP A PARKING LOT
HEY NOW, THEY'VE PAVED PARADISE
TO PUT UP A PARKING LOT
WHY NOT?
LISTEN, LATE LAST NIGHT
I HEARD THE SCREEN DOOR SWAY
AND A BIG YELLOW TAXI
TOOK MY GIRL AWAY
NOW DON'T IT ALWAYS SEEM TO GO
THAT YOU DON'T KNOW WHAT YOU GOT
TILL IT'S GONE
THEY PAVED PARADISE
AND PUT UP A PARKING LOT
HEY NOW NOW
DON'T IT ALWAYS SEEM TO GO
THAT YOU DON'T KNOW WHAT YOU GOT
TILL IT'S GONE
THEY PAVED PARADISE
TO PUT UP A PARKING LOT
WHY NOT
THEY PAVED PARADISE
THEY PUT UP A PARKING LOT
HEY HEY HEY
PAVED PARADISE
AND PUT UP A PARKING LOT
I DON'T WANNA GIVE IT
WHY YOU WANNA GIVE IT
WHY YOU WANNA GIVIN IT ALL AWAY
HEY, HEY, HEY
NOW YOU WANNA GIVE IT
I SHOULD WANNA GIVE IT
CUZ YOU'RE GIVIN IT ALL AWAY, NO NO
I DON'T WANNA GIVE IT
WHY YOU WANNA GIVE IT
WHY YOU WANNA GIVIN IT ALL AWAY
CUZ YOU'RE GIVIN IT ALL
GIVIN IT ALL AWAY YEAH YEAH
CUZ YOU'RE GIVIN IT ALL AWAY
HEY, PAVED PARADISE
TO PUT UP A PARKING LOT
LA,LA, LA, LA, LA, LA
NA ,NA, NA, NA, NA, NAH
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1694 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4