Birthday

Tác giả: Chưa Biết
You say it's your birthday
It's my birthday too yeah
They say it's your birthday
We're gonna have a good time
I'm glad it's your birthday
Happy birthday to you
You say it's your birthday
It's my birthday too yeah
They say it's your birthday
We're gonna have a good time
I'm glad it's your birthday
Happy birthday to you

Yes we're going to a party party
Yes we're going to a party party
Yes we're going to a party party
I would like you to dance
Take a cha cha cha chance
I would like you to dance

You say it's your birthday
It's my birthday too yeah
They say it's your birthday
We're gonna have a good time
I'm glad it's your birthday
Happy Birthday to you

You say it's your birthday
It's my birthday too yeah
They say it's your birthday
We're gonna have a good time
I'm glad it's your birthday
Happy Birthday to you
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2004 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4