Black Hole Sun

Tác giả: Chưa Biết
In my eyes
In disposed
In disguise
As no one knows
Hides the face
Lies the snake
The sun
In my disgrace
Boiling heat
Summer Stench
Neath the black
The sky looks dead
Call my name
Through the scream
And I'll hear you
Scream again
Black hole sun
Won't you come
And wash away the rain
Black hole sun
Won't you come
Won't you come
Won't you come
Stuttering
Cold and damp
Steal the warm wind
Tired friend
Times are gone
For honest men
And sometimes
Far too long
For snakes
In my shoes
Walking sleep
And my youth
I pray to keep
Heaven send
Hell away
Noone sings
Like you
Black hole sun
Won't you come and wash away the rain
Black hole sun
Won't you come
Won't you come
Black hole sun
Won't you come and wash away the rain
Black hole sun
Won't you come
Won't you come
Won't you come
Won't you come
Won't you come

Hang my head
Drown my fear
Till you all just
Disappear
Black hole sun
Won't you come and wash away the rain
Black hole sun
Won't you come
Won't you come
Black hole sun
Won't you come and wash away the rain
Black hole sun
Won't you come
Won't you come wash away the rain
Black hole sun wash away the rain wash away the rain wash away the rain wash away the rain wash away the rain
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 837 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4