Blame It On The Rain

Tác giả: Chưa Biết
BLAME IT ON THE RAIN (RAIN)
BLAME IT ON THE STARS (STARS)
OH GIRL
YOU SAID YOU DIDN'T NEED HER
YOU TOLD HER GOOD- BYE (GOOD- BYE)
YOU SACRIFICED A GOOD LOVE
TO SATISFY YOUR PRIDE
NOW YOU WISHED
THAT YOU SHOULD
HAVE HER (HAVE HER)
AND YOU FEEL
LIKE SUCH A FOOL
YOU LET HER WALK AWAY
NOW IT JUST DON'T
FEEL THE SAME
GOTTA BLAME IT ON SOMETHING
GOTTA BLAME IT ON SOMETHING
BLAME IT ON THE RAIN
THAT WAS FALLING, FALLING
BLAME IT ON THE STARS
THAT DID SHINE AT NIGHT
WHATEVER YOU DO
DON'T PUT THE BLAME ON YOU
BLAME IT ON THE RAIN
YEAH YEAH
CAUSE THE RAIN WON'T MIND
SHOULD'VE TOLD HER
YOU WERE SORRY
COULD HAVE SAID
YOU WERE WRONG
BUT NO
YOU COULDN'T DO THAT.
NO, YOU HAD TO PROVE
YOU WERE STRONG
IF YOU HADN'T BEEN
SO BLINDED (BLINDED)
SHE STILL BE
THERE WITH YOU
YOU WANT HER BACK AGAIN
BUT SHE JUST DON'T
FEEL THE SAME
GOTTA BLAME IT ON SOMETHING
GOTTA BLAME IT ON SOMETHING
BLAME IT ON THE RAIN
THAT WAS FALLING, FALLING
BLAME IT ON THE STARS
THAT DID SHINE AT NIGHT
WHATEVER YOU DO
DON'T PUT THE BLAME ON YOU
BLAME IT ON THE RAIN
YEAH YEAH
GOT THE BLAME ON THE RAIN
CAUSE THE RAIN DON'T MIND
AND THE RAIN DON'T CARE
YOU GOT TO
BLAME IT ON SOMETHING
BLAME IT ON THE RAIN
YEAH, YEAH
BLAME IT ON THE RAIN
YEAH, YEAH
YOU CAN BLAME IT
ON THE RAIN,
BLAME IT ON THE RAIN,
BLAME IT ON THE RAIN
BLAME IT ON THE STARS
THAT DID SHINE THAT NIGHT
BLAME IT ON THE RAIN
BLAME IT ON THE RAIN
BLAME IT ON THE RAIN
YEAH
I CAN'T, I CAN'T
I CAN'T, CAN'T STAND THE RAIN
I CAN'T, I CAN'T
I CAN'T, CAN'T STAND THE RAIN
BLAME IT ON THE RAIN
THAT WAS FALLING, FALLING
BLAME IT ON THE STARS
THAT DID SHINE AT NIGHT
WHATEVER YOU DO
DON'T PUT THE BLAME ON YOU
BLAME IT ON THE RAIN
YEAH YEAH
BLAME IT ON THE RAIN
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 810 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4