Blame It On The Weather man

Tác giả: B
It's just it's just one more day no one said there would be rain again won't blame it on myself yeah
I'll blame it on the weather man get away for a while here I am out on my own again won't blame it on myself yeah
I'll blame it on the weatherman standing on the shore calling out your name
I was here before
I could see your face only clouds will see tears are in my eyes empty like my heart why'd ya say goodbye the rain goes on the rain goes on the rain goes on
Alone I can hear hear our song playing for me again
Won't blame it on myself oh no
Just blame it on the weatherman standing on the shore calling out your name
I was here before
I could see your face only clouds will see tears are in my eyes empty like my heart why'd ya say goodbye the rain goes on the rain goes on the rain goes on
Maybe its too late
Maybe it too late to try again ah ah
Maybe I can't pray
Maybe I can't pray
Maybe I can't blame the weatherman the rain goes on the rain goes on the rain goes on
Oh blame it on the weatherman
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 853 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4