Blowing In The Wind

Tác giả: Chưa Biết
How many roads must a man walk down
Before you call him a man and how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand
Yes and how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
how many years must a mountain exists
Before it's hed by the seas
And how many years can some people exist
Before they're allowed to be free how many times can a man turn his head
Pretend that he just doesn't see
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
how many times must a man look up
Before he can see the sky
And how many ears must one man have
Before he can hear people cry how many deaths will it take till he knows
That too many people have died
The answer my friend is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1139 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4