Blue Suede Shoes

Tác giả: Chưa Biết
Well it's one for the money
Two for the show three to get ready
Now go cat go but don't you
Step on my blue suede shoes
You can do anything
But lay off of my blue suede shoes
Well you can knock me down step in my face
Slander my name all over the place
And do anything that you wanna do
But uh auh honey
Lay off of my shoes and don't you
Step on my blue suede shoes
You can do anything
But lay off of my blue suede shoes

Well you can burn my house
Steal my car
Drink my liquor from an old fruit jar
Do anything that you want to do
But uh auh honey
Lay off of them shoes and don't you
Step on my blue suede shoes
You can do anything
But lay off of my blue suede shoes

Well it's a one for the money
Two for the show three to get ready
Now go cat go but don't you
Step on my blue suede shoes
You can do anything
But lay off of my blue suede shoes
Blue blue blue suede shoes
Blue blue blue suede shoes
Blue blue blue suede shoes
Yeah blue
Blue blue blue suede shoes
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1114 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4