Born To Be Alive

Tác giả: Chưa Biết
Born to be alive we were born born to be alive
Born to be
Born to be alive
Born to be alive
You see we're born born born
Born to be alive people ask me why
I never find a place to stop and settle down down down
But I never wanted all the things
That people needed just to find their lives lives lives
You see we're born born born to be alive
Born to be alive
You see we're born born born born to be
alive to be alive to be alive
it's good to be alive to be alive to be
alive it's good to be alive

Time was on my side when I was running down
the street it was the bye bye bye
a suitcase and an old guitar
and something new to occupy my mind mind mind
you see we're born born born to be alive
born to be alive you see
we're born born born you see
we're born born born to be alive born to be alive
you see we're born born born
You see we're born born born to be alive
Born to be alive you see we're born born born
Born to be alive

You see we're born born born to be alive
Born to be alive you see we're born born born.

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 1228 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4