Breathe Again

Tác giả: Chưa Biết
If I never feel you in my arms again
If I never feel your tender kiss again
If I never hear
I love you now and then
Will I never make love to you once again
Please understand if love ends then I promise you
I promise you that that I should
never breathe again that I shall never breathe again
And I can't stop thinking about
about the way things used to be
and I can't stop thinking about
about the love that you made to me
and I can't get you outta my head how in
the world will I begin to let you walk right
out my life and blow my heart away and
I can't stop caring about about the apple of
my eyes and I can't stop doing without
without the center of my life and
I can't get you out of my head and I know.

I can't pretend that I won't die
if you decide you won't see me again
If I never feel you in my arms again
If I never feel your tender kiss again
If I never hear I love you now and then
Will I never make love to you once again
Please understand if love ends then I promise you
I promise you that that I should never breathe
again that I shall never breathe again
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Black Sea
Bài này đã được xem 1400 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4