Can't Stop My Heart From Loving You

Tác giả: Chưa Biết
AH AH OH AH AH
OH AH AH
YOU CAN THINK THAT
I'M JUST PLAYING GAMES
YOU CAN THINK I
DO YOU WRONG
YOU CAN THINK THAT
I DON'T MEAN
A WORD I SAY
YOU CAN THINK
WHAT YOU WANT
BUT IF YOU THINK YOU'RE
GONNA STOP THE WAY
I FEEL ABOUT YOU
BABY YOU'RE JUST
WASTING YOUR TIME 'CAUSE I'M NOT
CHANGING MY MIND
CAN'T STOP THE RAIN
FROM FALLING DOWN
WOH OH
CAN'T STOP THE WORLD
FROM TURNIN' 'ROUND
OH OH
CAN'T STOP MY HEART
FROM LOVING YOU
NO NO NO NO
NO MATTER WHAT
YOU DO BABY
YOU CAN TRUST THAT
I'M GONNA
STAY AROUND
YOU CAN TRUST THAT
I'LL TREAT YOU RIGHT
YOU CAN BE SURE THAT
I WON'T EVER
LET YOU DOWN
SURE AS THERE IS
STARS IN THE NIGHT
BUT IF YOU THINK
THERE'LL EVER COME
A DAY I'LL LIVE FREE
WITHOUT YOU
BABY YOU'RE AS
WRONG AS CAN BE
CAN'T CHANGE THE
WAY THAT I'LL FEEL
CAN'T STOP THE RAIN
FROM FALLING DOWN
WOH OH
CAN'T STOP THE WORLD
FROM TURNIN' 'ROUND
OH OH
CAN'T STOP MY HEART
FROM LOVING YOU
NO NO NO NO
NO MATTER WHAT
YOU DO BABY
CAN'T STOP THE RIVER
RUNNING FREE NO
CAN'T STOP THIS LOVE
I FEEL IN ME NO
CAN'T STOP MY HEART
FROM LOVING YOU
NO NO NO NO
NO MATTER WHAT
YOU DO BABY
CAN'T STOP THE WIND
CAN'T STOP THE SEA
CAN'T STOP THE
FEELING I FEEL IN ME
NIGHT NEEDS THE STARS
STARS NEED THE SKY
AND I'LL ALWAYS NEED
YOU HERE IN MY LIFE
AH AH AH AH
BUT IF YOU THINK YOU'RE
GONNA STOP THE WAY
I FEEL ABOUT YOU
BABY YOU'RE JUST
WASTING YOUR TIME 'CAUSE I'M NOT
CHANGING MY MIND
JUST CAN'T
STOP THE RAIN
CAN'T STOP WOH OH OH
MY HEART BABY
NO NO
WOH OH OH OH OH OH
CAN'T STOP THE RIVER
RUNNING FREE
CAN'T STOP THIS LOVE
I FEEL IN ME
CAN'T STOP MY HEART
FROM LOVING YOU
NO NO NO NO
NO MATTER WHAT
YOU DO BABY
I'M HERE BY YOUR SIDE
I'M GONNA LOVE YOU
FOREVER
CAN'T STOP MY HEART
FROM LOVING YOU
NO OH OH AH
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1892 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4