Cheap And Cheerful

Tác giả: Chưa Biết
I'm bored of cheap and cheerful
I want expensive sadness
Hospital bills, parole
Open doors to madness
I want you to be crazy 'Cause you're boring baby when you're straight
I want you to be crazy 'Cause you're stupid baby when you're sane
I'm sick of social graces
Show your shark-tipped teeth
Lose your cool in public
Dig that legal meet 'Cause love is just a dialogue
You can't survive on ice-cream
You got the same needs as a dog
It's alright (it's alright)
To be mean (to be mean)
It's alright (it's alright)
To be mean (to be mean)
I want you to be crazy 'Cause you're boring baby when you're straight
I want you to be crazy 'Cause you're stupid baby when you're sane
It's alright (it's alright)
To be mean (to be mean)
It's alright (it's alright)
To be mean (to be mean)
It's alright (it's alright)
To be mean (to be mean)
It's alright (it's alright)
To be mean (to be mean)
I want you to be crazy 'Cause you're boring baby when you're straight
I want you to be crazy 'Cause you're stupid baby when you're sane
I want you to be crazy 'Cause you're boring baby when you're straight
I want you to be crazy 'Cause you're stupid baby when you're sane
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 757 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4