Đang Xuân

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Lý Thưa Nghiệp

Ca sỹ thể hiện: Trang Mỹ Dung

Đi dưới nắng, một ngày vui với nắng. Áo em xanh nên cúc nở vàng tươi. Yêu thương nào chưa nói hết em ơi. Dòng mực xanh vỡ tràn trang giấy mới. Hãy thong thả, có gì đâu vội vã. Ngày sẽ dài như mây trắng đang trôi. Rừng núi.

Tháng Chạp

Tác giả: Nhạc La Tuấn Dzũng, thơ Lý Thưa Nghiệp

Ca sỹ thể hiện: Bưu Trung

Tháng chạp Mẹ già như lúa chín. Thơm ngát con sông ở quê nhà. Mai ta bỏ lại đời phiêu bạt. Lạy Mẹ con về với nắng hoa. Tháng chạp Mẹ già như hoa nở. Với tiếng chuông vang tận đáy lòng. Nghìn năm ai vẫn hoài trăn trở. Cố.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lý Thưa Nghiệp (thơ)