Don't Leave Me This Way

Tác giả: Chưa Biết
Don't leave me this way
I can't survive
I can 't stay alive
Without your love
Don't leave me this way
I can't exist
I will surely miss
Your tender kiss
So don't leave me this way
Don't leave me this way
I don't understand
How I'm at your command
So baby please
Don't leave me this way
Baby
My heart is full of love and desire for you
So come on down and do what you got to do
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
So come on down and satisfy the need in me
Cause only your good loving can set me free
Don't leave me this way
I don't understand
How I'm at your command
So baby please
Don't leave me this way
I can't exist
I will surely miss
Your tender kiss
Don't leave me this way
Don't leave me this way
I don't understand
How I'm at your command
So baby please
Don't leave me this way
Baby
My heart is full of love and desire for you
So come on down and do what you got to do
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
So come on down and satisfy the need in me
Cause only your good loving can set me free
My heart is full of love and desire for you
So come on down and do what you got to do
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
So come on down and satisfy the need in me
Cause only your good loving can set me free
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1134 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4