Don't Turn Back

Tác giả: Chưa Biết
Hey...
Yeah...
Ooo no no
Konvict... Music...
I know that you be working 9-5 girl (9-5 girl)
Gotta act professional but you're too fly girl (You're to fly girl)
Too fine to be taking shit from any guys, girl
So tell me why you stay girl, yeah, yeah
Baby, you should be
Not breaking your back, working endlessly
You should chase your dreams
You should chase your dreams
Baby I should be, the guy that provides
All of your needs
I'm behind your dreams 110 you'll see (yeah)
Baby don't turn back, don't look back
Ya stressed enough, ain't ya love
Don't turn back, don't look back 'Cause I found a way
Baby don't turn back, don't look back
Visualize kite in the sky, be amazed
That what you think and see,
I'll make reality (Don't don't, don't don't turn back)
Oh, ohh, oh
Don't turn back
Don't go, oh
Don't turn back
All I can say,
Is look away
Don't, don't don't don't turn back
Oh, ohh, oh
Don't turn back,
Don't go, oh
Don't turn back
All I can say (Don't turn back)
Is just look away (Don't don't, don't don't turn back)
Now I know ya think I'm crazy
But I'm 'bout, girl (I'm about)
The only things that get ya happy,
Scratch the frowns, girl
There's a princess in ya phone
Without a crown girl (Without the crown, girl)
I felt that I had to say, yeah, yeah
Baby you should be
Not breaking your back, working endlessly
You should chase your dreams
You should chase your dreams
Baby I should be, the guy that provides
All of your needs
I'm behind your dreams 110 you'll see (yeah)
Baby don't turn back, don't look back
Ya stressed enough, ain't ya love
Don't turn back, don't look back 'Cause I found a way
Baby don't turn back, don't look back
Visualize kite in the sky, be amazed
That what you think and see,
I'll make reality (Don't don't, don't don't turn back)
Oh, ohh, oh
Don't turn back
Don't go, oh
All I can say,
Is just look away
Don't, don't don't don't turn back
Oh, ohh, oh
Don't turn back
Don't go, oh
Don't turn back
All I can say, (Don't turn back)
Is just look away (Don't don't, don't don't turn back) (Babe we all) we all think it's time to see
It's your choice, who you wanna be
The reality sets in
You realize that you're free
Free from all the pain and cries
Even things that make you sigh
Ohhh, yeah (I, I, I got you)
Oh, I got you baby girl, (I got you)
Said I got you (I got you)
Hey
You should be (You should be)
Not breaking ya back (Hey, you should chase yo dreams)
You should chase yo dreams (Yeah, yeah, yeah, yeah)
And baby I should be (I should be)
The guy that provides all of your needs
I'm behind yo dreams (Hey, all of yo dreams) 110, you'll see (Baby, baby)
Baby don't turn back, don't look back
Ya stressed enough ain't ya love
Don't turn back, don't look back 'Cause I done found a way
Baby don't turn back, don't look back
Visualize kite in the sky, be amazed
That what you think and see,
I'll make reality (Don't don't, don't don't turn back)
Oh, ohh, oh
Don't turn back
Don't go, oh
Don't turn back
All I can say,
Is just look away
Don't, don't don't don't turn back
Oh, ohh, oh
Don't turn back
Don't go, oh
Don't turn back
All I can say, (Don't turn back)
Is just look away (Don't don't, don't don't turn back)

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 923 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4