Don't Worry, Be Happy

Tác giả: Bobby McFerrin
Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry be happy
In every life we have some trouble
But when you worry you make it double
Don't worry be happy
Don't worry be happy now
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry be happy
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Ain't got no cash ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
Don't worry be happy
Cause when you worry your face will frown
And that will bring everybody down
So don't worry be happy
Don't worry be happy now
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Now there's a little song I wrote
I hope you learn it note for note
Don't worry be happy and listen to a what i see
In your life is make some trouble when you worry you make it double
Don't worry be happy be happy now
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
Don't worry be happy
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1622 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4