Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

Tác giả: Chưa Biết
THE POLICE
IN NEW YORK CITY
THEY CHASED A BOY
RIGHT THROUGH
THE PARK
IN A CASE OF
MISTAKEN IDENTITY
THEY PUT A BULLET
THROUGH HIS HEART
HEARTBREAKERS
WITH YOUR FORTY-FOUR
I WANNA TEAR
YOUR WORLD APART
YOU A HEARTBREAKER
WITH YOUR FORTY-FOUR
I WANNA TEAR
YOUR WORLD APART
A TEN-YEAR-OLD GIRL
ON A STREET CORNER
STICKIN' NEEDLES
IN HER ARM
SHE DIED
IN THE DIRT
OF AN ALLEYWAY
HER MOTHER SAID
SHE HAD NO CHANCE
NO CHANCE
HEARTBREAKER
A HEARTBREAKER
SHE STUCK THE PINS
RIGHT IN HER HEART
YEAH
HEARTBREAKER
A-PAIN MAKER
STOLE THE LOVE
RIGHT OUTTA
YOUR HEART
AW YEAH
AW YEAH
WANNA TEAR
THAT WORLD APART
AW YEAH
AW YEAH
I WANNA TEAR
THIS WORLD APART
HEARTBREAKER
HEARTBREAKER
YOU STOLE THE LOVE
RIGHT OUT MY HEART
HEARTBREAKER
HEARTBREAKER
WANNA TEAR
THAT WORLD
WANNA TEAR
THAT WORLD
I HATE IT
I HATE IT
I WANNA TEAR
THAT WORLD APART
HEARTBREAKER
HEARTBREAKER
STOLE THE LOVE RIGHT
STOLE THE LOVE
RIGHT OUT
AH YEAH
JUST LET ME
GET AROUND IT YEAH
AH YEAH
AH YEAH
STUCK THE NEEDLES
RIGHT IN HER HEART
AH YEAH
YOU A HEARTBREAKER
I WANNA TEAR
THAT WORLD
APART
AH YEAH
AH YEAH
AH YEAH HEY
AH YEAH
AH YEAH
AH YEAH AH YEAH
AH YEAH AH YEAH
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 1058 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4