Down By The Water

Tác giả: Chưa Biết
I LOST MY HEART
UNDER THE BRIDGE
TO THAT LITTLE GIRL
SO MUCH TO ME
AND NOW I'M OLD
AND NOW I HOLLER
SHE'LL NEVER KNOW
JUST WHAT I'VE FOUND
THAT BLUE-EYED GIRL
SHE SAID NO MORE
AND THAT
BLUE-EYED GIRL
BECAME
BLUE-EYED WHORE
DOWN BY THE WATER
I TOOK HER HAND
JUST LIKE
MY DAUGHTER
I SEE HER AGAIN
OH HELP ME JESUS
COME THROUGH
THE STORM
I HAD TO LOSE HER
TOOK TO HER HARM
I HEARD HER HOLLER
I HEARD HER MOAN
MY LOVELY DAUGHTER
I TOOK HER HOME
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
LITTLE FISH BIG FISH
SWIMMIN' IN THE WATER
COME BACK HERE MAN
GIMME MY DAUGHTER
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 778 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4