First Time I Saw Your Face

Tác giả: Chưa Biết
The first time ever
I saw your face
I thought the sun rose in your eyes
And the moon and the stars
Were the gifts you gave to the dark
And the end of the skies
The first time ever
I kissed your mouth
I felt the earth move in my hand
Like the trembling heart
Of a captive bird
That was there at my command my skies
The first time ever
I lay with you
And left your heart so close to mine
And I knew our joy would fill the earth
And last till the end of time my love
The first time ever
I saw your face
Your face your face your face your face
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 810 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4