Girl Friend

Hey, hey.
You, you.
I don’t like your girlfriend.
No way, no way.
I think you need a new one.
Hey, hey.
You, you.
I could be your girlfriend.
Hey, hey.
You, you.
I know that you like me,
No way, no way.
You know it’s not a secret.
Hey, hey.
You, you.
I want to be your girlfriend.
You’re so fine,
I want you mine.
You’re so delicious,
I think about ya all the time,
You’re so addictive.
Don’t you know what I could do to make you feel alright?
Don’t pretend I think you know
I’m damn precious,
And hell yeah,
I’m your mother fucking princess
I can tell you like me too and you know I’m right.
She’s like so whatever,
And you could do so much better.
I think we should get together now,
And that’s what everyone’s talking about.
Hey, hey.
You, you.
I don’t like your girlfriend.
No way, no way.
I think you need a new one.
Hey, hey.
You, you.
I could be your girlfriend.
Hey, hey.
You, you.
I know that you like me,
No way, no way.
You know it’s not a secret.
Hey, hey.
You, you.
I want to be your girlfriend.
I can see the way,
I see the way you look at me.
And even when you look away
I know you think of me.
I know you talk about me all the time again and again, (And again and again and again)
So come over here, tell me what I want to hear.
Better yet make your girlfriend disappear,
I don’t want to hear you say her name ever again. (And again and again and again!)
She’s like so whatever,
And you could do so much better.
I think we should get together now,
And that’s what everyone’s talking about.
Hey, hey.
You you.
I don’t like your girlfriend.
No way, no way.
I think you need a new one.
Hey, hey.
You, you.
I could be your girlfriend.
Hey, hey.
You, you.
I know that you like me,
No way, no way.
You know it’s not a secret.
Hey, hey.
You, you.
I want to be your girlfriend.
Hey, hey.
You, you.
I know that you like me,
No way, no way.
You know it’s not a secret.
Hey, hey.
You, you.
I want to be your girlfriend.
In a second you’ll be wrapped around my finger,
Cause I can,
Cause I can do it better.
There’s no other,
So when's it gonna sink in?
She’s so stupid,
What the hell were you thinking?
In a second you’ll be wrapped around my finger,
Cause I can,
Cause I can do it better.
There’s no other,
So when's it gonna sink in?
She’s so stupid,
What the hell were you thinking?!
Hey, hey.
You, you.
I don’t like your girlfriend.
No way, no way.
I think you need a new one.
Hey, hey.
You, you.
I could be your girlfriend.
Hey, hey.
You, you.
I know that you like me,
No way, no way.
You know it’s not a secret.
Hey, hey.
You, you.
I want to be your girlfriend.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Người sửa: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 1020 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4