Green Leaves Of Summer

Tác giả: Chưa Biết
A time to be reapin'
A time to be sowin'
The green leaves of summer are callin' me home
It was good to be young then in the season of plenty
When the cat fish were jumpin' as high as the sky
A time just for plantin'
A time just for ploughin'
A time to be courtin' a girl of your own 'twas so good to be young then to be close to the earth
And to stand by your wife at the moment of birth
A time to be reapin'
A time to be sowin'
The green leaves of summer are callin' me home
It was good to be young then
With the sweet smell of apples
And the owlin the pine tree awinkin' his eye
A time just for plantin'
A time just for ploughin'
A time just for livin' a place for to die 'Twas so good to be young then to be close to the earth
Now the green leaves of summer are callin' me home 'Twas so good to be young then to be close to the earth
Now the green leaves of summer are callin' me home
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 854 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4