Hangin' Tough

Tác giả: Chưa Biết
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
LISTEN UP EVERYBODY
IF YOU WANNA TAKE A CHANCE.
JUST GET ON THE FLOOR
AND DO THE NEW KIDS DANCE.
DONT WORRY BOUT NOTHING
CAUSE IT WONT TAKE LONG.
WERE GONNA PUT YOU IN A TRANCE
WITH A FUNKY SONG,
CAUSE YOU GOTTA BE
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH.
WERE ROUGH.
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
EVERYBODYS ALWAYS TALKIN BOUT
WHOS ON TOP.
DONT CROSS OUR PATH
CAUSE YOURE GONNA GET STOMPED.
WE AINT GONNA GIVE
ANYBODY ANY SLACK.
AND IF YOU TRY TO KEEP US DOWN
WERE GONNA COME RIGHT BACK,
AND YOU KNOW WERE
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH.
ARE YOU TOUGH ENOUGH?
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH.
WERE ROUGH.
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
OH, OH, OH, OH, OH.
GET LOOSE EVERYBODY
CAUSE WERE GONNA DO OUR THING.
CAUSE YOU KNOW IT AINT OVER
TILL THE FAT LADY SINGS.
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH.
ARE YOU TOUGH ENOUGH?
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH,
HANGIN TOUGH.
WERE ROUGH.
OH, OH, OH, OH, OH,
JUST HANGIN TOUGH,
OH, OH, OH, OH, OH,
HANGIN TOUGH.
OH, OH, OH, OH, OH,
JUST HANGIN TOUGH,
OH, OH, OH, OH, OH,
HANGIN TOUGH.
OH, OH, OH, OH, OH,
JUST HANGIN TOUGH,
OH, OH, OH, OH, OH,
HANGIN TOUGH.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 2457 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4