Hanging On Too Long

Tác giả: Chưa Biết
It was just my mistake
Thinking you cared
It was just my mistake
Thinking you'd be there
That you'd be by my side
And that you wouldn't lie
My mistake
It was just my false hope
Thinking we'd last, yeah
It was just my false hope
Forgot all your cares
All those girls you denied
Smashed apart, turned out to dry
I know it's wrong
Hanging on too long
I know it's wrong
Hanging on too long
But I need to know
Hanging on too long
I was a fool for you
Right from the start, yeah
I was a fool for you
Hoping for a spark
For some kind of sign
That you would be mine
I know it's wrong, I do
Hanging on too long, oo
I know it's wrong
Hanging on too long
My heart was clashing
To what's fairer
My head was parked with
It could put up a fight
I know it's wrong
Hanging on too long
And I know it's wrong
Hanging on too long
And I need to move on
I'm hanging on too long
I know it's wrong
Hanging on too long
And I know it's wrong
Hanging on too long
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 739 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4