Hawall War Chant

Tác giả: Chưa Biết
There's a sunny little funny little melody
That was started by a native down in Waikiki
He would gather a crowed down beside the sea
And they'd play his gay Hawaiian chant soon the other little natives started singin' it
And the hulahula maidens started swingin' it like a tropical storm that's the way it hit
Funny little gay
Hawaiian chant
Ow way tah
Tualan Me big bad fightin' man
Though it started on an island down Hawaii way
It's a popular in
Tennessee or loway
If you wander into any cabaret you will hear this gay Hawaian chant
Ow way tah
Tualan Me big bad fightin' man

There's a sunny little funny little melody
That was started by a native down in Waikiki
He would gather a crowed down beside the sea
And they'd play his gay Hawaiian chant soon the other little natives started singin' it
And the hulahula maiden started swingin' it like a tropical storm that's the way it hit
Funny little gay
Hawaiian chant
Ow way tah
Tualan Me big bad fightin' man
Though it started on an island down Hawaii way
It's a popular in
Tennessee or loway
If you wander into any cabaret you will hear this gay Hawaiian chant
Ow way tah
Tualan Me big bad fightin' man
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 811 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4