Bác Hồ Sống Mãi Với Tây Nguyên

Tác giả: Lê Lôi

Ca sỹ thể hiện: Trung Đức

E...Con chim nhông, con chim kơ tia, con công tung cánh. Này chim có hay rằng ai thương ai quý Bác Hồ bằng người Tây Nguyên. Ơ, đỉnh núi Chư Prông bất khuất oai hùng. Dòng suối Adam trong suốt thành kính hát dâng. Bác Hồ.

Đóng Nhanh Lúa Tốt

Tác giả: Lê Lôi

Ca sỹ thể hiện: Trung Anh

Lúa tháng năm kén tằm vàng óng. Hạt khô giòn đem đóng thuế. Nông thúng đầy anh gánh tôi gồng. Kĩu kà kĩu kịt qua sông qua đò. Lúa nhiều chiến thắng càng to. Đồn tây càng đổ câu hò. Lại vàng đóng nhanh nhanh khắp xóm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lê Lôi