Heartbeat

Tác giả: Chưa Biết
Am I alone in your heart?
Have I hope with your heart?
She's such a teaser, she's such a star.
Give me a reason or gimme a chance.
Am I alone in your heart, or am I alone...?
It tears me apart.
Am I alone?
Doing all I can do, just to be close to you.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
Always up for a laugh, she's a pain in the arse.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
Give me an evening, or give me a night.
I'll show you the time, of your life.
I'll walk you home safe, from the dark.
I'll give you my jacket,
I'll give you my heart.
But she won't come dancing tonight,
She's having the time of her life.
Am I alone?
Doing all I can do, just to be close to you.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
Always up for a laugh, she's a pain in the arse.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
I do love, she does heartbreak.
I did love, till she broke my heart.
I do love, she does heartbreak.
I did love, till she broke my heart.
I do love, she does heartbreak.
I did love, till she broke my heart.
I do love, she does heartbreak.
I did love, till she broke my heart.
Doing all I can do, just to be close to you.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
Always up for a laugh, she's a pain in the arse.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
I skip a heartbeat for you.
Doing all I can do, just to be close to you.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
Always up for a laugh, she's a pain in the arse.
Every time that we meet,
I skip a heartbeat.
I skip a heartbeat for you.
  • Nghe nhạc
Bài hát này chưa có nhạc nghe.
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: beieu
Bài này đã được xem 728 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4